Bilans cieplny budynku

Opracowanie bilansu cieplnego budynku, mieszkania czy danego pomieszczenia, pomaga nam na optymalne zbilansowanie zysków cieplnych ze stratami ciepła.

Dzięki opracowaniu bialnsu można w sposób bardzo dokładny dokonać doboru grzejników, sprawdzić zapotrzebowanie mocy i energii dla danych pomieszczeń budynku, ooszacować koszty energii w standardowym sezonie przewczym jak również w sezonie rzeczywistym.

Wykorzystywane normy i akty prawne do wykonania bilansu:

PN-EN ISO 6946 "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania".

PN-EN ISO 13370 "Właściwości cieplne budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody obliczania".

PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne".

PN-EN 12831 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciżenia cieplnego".

PN-EN ISO 13790:2009 "Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia",

PN-82/B-02403 "Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne".

PN-82/B-02402 " Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach".

PN-83/B-03430 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej".

PN-B-02025 p.t. "Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej”

PN-EN ISO 6946 "Ochrona cieplna budynków".